Služby pro Vás

Služby seniorům

11.11.2009 15:38

Doprovázíme seniory k lékaři, za kulturou, na procházky apod.

Seniorům také nabízíme společnost v jejich domově, předčítání knih aj.

Dále je možné pomoci s drobným úklidem, vařením.

Mimo jiné nabízíme i možnost zastoupení na úřadě, či asistence při jednáních s úřady, firmami apod.

Sestavení a sepsání dopisů.

Nakupování běžných potřeb a mnoho jiného.

Pokud máte o nějakou z nabízených služeb zájem, či byste uvítali službu jinou, kontaktujte nás na emailu či telefonu.

Vyhledávání