Služby pro Vás

Proč právě senioři

Nenabízím své služby jen seniorům, ale právě pro seniory pracuji nejraději. Jsou to lidé, kteří mají za svůj život již mnoho znalostí a obvykle i značný přehled o životě nasbíraný během let. Ne všichni mají kolem sebe tolik posluchačů, které by potřebovali, stejně tak jako péči. Jsou to většinou lidé, kteří vítají blízkost další osoby se kterou mohou aktivně trávit čas.

Mnohdy také nemají, byť jsou stále bystří, orientaci v moderních technologiích a tak uvítají pomoc v tomto ohledu.

Případně se hůře pohybují a tak potřebují příležitostnou pomoc tam kde jim síly již nestačí.